คำขวัญประจำจังหวัดกระบี่-motto Krabi

 

ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน

ธารสวย รวยเกาะ

เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย

ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน