คำขวัญประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร-motto Bangkok

 

กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง

เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง

วัด วัง งาม​เรืองรอง

เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย