คำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร-motto Kamphaeng Phet

 

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง

ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน

น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก