คำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี-motto Chanthaburi

 

น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้

พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ

เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี