คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี-motto Chon Buri

 

ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย

อ้อยหวาน จักสานดี

ประเพณีวิ่งควาย