คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท-motto Chainat

 

หลวงปู่ศุขลือชา

เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ

นามระบือสวนนก

ส้มโอดกขาวแตงกวา