คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ-motto Chaiyaphum

 

ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล