คำขวัญประจำจังหวัดชุมพร-motto Chumphon

 

ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม

ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี

ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก