คำขวัญประจำจังหวัดตราด-motto Trat

 

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ

ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี

ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สุดทางบูรพา