คำขวัญประจำจังหวัดนครนายก-motto Nakhon Nayok

 

เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม

น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ

ปราศจากมลพิษ