คำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม-motto Nakhon Pathom

 

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว

ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน

สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี

พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า