คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม-motto Nakhon Phanom

 

พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย

เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง