คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา-motto Nakhon Ratchasima

 

เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี

หมี่โคราช ปราสาทหิน

ดินด่านเกวียน