คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช-motto Nakhon Si Thammarat

 

เราชาวนคร อยู่เมืองพระ

มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม

กอรปกรรมดี มีมานะพากเพียร

ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด