คำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาส-motto Narathiwat

 

ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา

นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ

แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน