คำขวัญประจำจังหวัดน่าน-motto Nan

 

แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ

จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง

เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง