คำขวัญประจำจังหวัดบึงกาฬ-motto Buengkan

 

ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา

งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ

น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ

เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการองค์พระใหญ่