คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์-motto Buriram

 

เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ

ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม