คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี-motto Pathum Thani

 

ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว

เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ

พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา

ก้าวหน้าอุตสาหกรรม