คำขวัญประจำจังหวัดปราจีนบุรี-motto Prachin Buri

 

ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง

ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี