คำขวัญประจำจังหวัดปัตตานี-motto Pattani

 

เมืองงามสามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ  

ชนน้อมนำศรัทธา  ถิ่นธรรมชาติงามตา  

ปัตตานีสันติสุขแดนใต้