คำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-motto Phra Nakhon Si Ayutthaya

 

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ

เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา