คำขวัญประจำจังหวัดพัทลุง-motto Phatthalung

 

เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก

แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม

เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน