คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร-motto Phichit

 

ถิ่นประสูติพระเจ้าสือ แข่งเรือยาวประเพณี

พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ

ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย

ข้าวจ้าวอร่อยลือเรื่อง ตำนานเมืองชาละวัน