คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม-motto Maha Sarakham

 

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม

ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร