คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร-motto Mukdahan

 

หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ

แก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง

ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ

ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง

เชื่อมโยงอินโดจีน