คำขวัญประจำจังหวัดยะลา-motto Yala

 

ยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน