คำขวัญประจำจังหวัดยโสธร-motto Yasothon

 

เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน

หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ