คำขวัญประจำจังหวัดระนอง-motto Ranong

 

คอคอดกระ ภูเขาหญ้า

กาหยูหวาน ธารน้ำแร่

มุกแท้เมืองระนอง