คำขวัญประจำจังหวัดราชบุรี-motto Ratchaburi

 

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง

เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่

ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน

เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี