คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง-motto Lampang

 

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น

เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล

ฝึกช้างใช้ลือโลก