คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน-motto Lamphun

 

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง

ลำไยดัง กระเทียมดี

ประเพณีงาม จามเทวี

ศรีหริภุญชัย