คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ-motto Si Sa Ket

 

หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม

ข้าว หอม กระเทียมดี

มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน

หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี