คำขวัญประจำจังหวัดสกลนคร-motto Sakon Nakhon

 

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง

งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง

สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม