คำขวัญประจำจังหวัดสตูล-motto Satun

 

สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์