คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ-motto Samut Prakan

 

ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ

ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ

สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี

ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม