คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสงคราม-motto Samut Songkhram

 

เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่

มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน

นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม