คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร-motto Samut Sakhon

 

เมืองประมง ดงโรงงาน

ลานเกษตร เขตประวัติศาตร์