คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี-motto Saraburi

 

พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว

หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม

เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง