คำขวัญประจำจังหวัดสระแก้ว-motto Sa Kaeo

 

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม

น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ

ย่านการค้าไทย – เขมร