คำขวัญประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี-motto Surat Thani

 

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย

หอยใหญ่ ไข่แดง

แหล่งธรรมะ