คำขวัญประจำจังหวัดสุรินทร์-motto Surin

 

สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม

ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท

ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม

งามพร้อมวัฒนธรรม