คำขวัญประจำจังหวัดหนองคาย-motto Nong Khai

 

วีรกรรมปราบฮ่อ

หลวงพ่อพระใส

สะพานไทย-ลาว