คำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำภู-motto Nong Bua Lam Phu

 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว

เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ

นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน