คำขวัญประจำจังหวัดอำนาจเจริญ-motto Amnat Charoen

 

พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ

งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา

เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม

ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม