คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี-motto Udon Thani

 

น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ

อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด

แดนเนรมิตหนองประจักษ์

เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์