คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี-motto Uthai Thani

 

อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี

ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว

ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง

แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ