คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย-motto Chiang Rai

 

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน

ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง