คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่-motto Chiang Mai

 

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า

บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์