คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี-motto Phetchaburi

 

เขาวังคู่บ้าน

ขนมหวาน เมืองพระ

เลิศล้ำศิลปะ

แดนธรรมะ ทะเลงาม